GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

VERTİKAL DİŞ KIRIKLARI VE TEDAVİSİ

Vertikal Diş Kırıkları ve Tedavisi

0

VERTİKAL DİŞ KIRIKLARI VE TEDAVİSİ

 

HAZIRLAYAN: GDH HABER / HİLAL YILDIRIM

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikal kök kırıkları, kökün apikal kısmında kök kanal duvarından başlayarak kökün dış
yüzeyine ve koronale doğru giden uzunlamasına kırıklar olarak tanımlanmaktadır. Çürük ve
periodontal nedenlerden sonra en yaygın üçüncü diş çekilmesine neden olan, dişin köküyle
sınırlı endodontik tedavi görmüş dişlerde sıklıkla görülen klinik semptomlar belirginleşinceye
kadar hasta tarafından anlaşılmayan yavaş yavaş gelişen bir durumdur. Kökün anatomik
yapısı, mevcut kanal tedavisi, post ve bazı cerrahi uygulamalar gibi birçok predispozan etken
bu klinik durumun gelişmesine neden olabilmektedir. Kök kanalının ve kırılma alanının
enfekte olmasıyla birlikte patoloji gelişebilmektedir. Bu klinik duruma tanı koymak genellikle
zor olabilmektedir. Zira klinik bulgular, semptomlar ve radyolojik özellikler başarısız
endodontik tedavilerin veya periodontal hastalıkların belirti ve semptomlarını taklit
edebilmektedir. Bu durum hem hastaların gereksiz acı çekmesine neden olmakta hem de
hekimler için rahatsız edici bir sorun olmaya devam etmektedir.

 

 

 

 

 

Vertikal kök kırıkları kökte longitudinal olarak bulunan, kökün iç kanal duvarından
peridonsiyuma uzanan kırıkları ifade eder. Kök kanal tedavisi bulunan veya bulunmayan
dişlerde görülebilirler. Genellikle spesifik olarak belirti ve semptom yoktur, bu nedenle
vertikal kök kırığı varlığından şüphenilen vakalarda, kapsamlı klinik, radyografik ve
periodontal muayene gerçekleştirilmelidir.

VERTİKAL KÖK KIRIKLARINA EN SIK HANGİ DİŞLERDE RASTLIYORUZ? BULGULAR NELERDİR?

Vertikal kök kırıklarının daha çok endodontik tedavi görmüş premolar ve alt 1. molar
dişlerde görüldüğü belirlenmiştir. Belirgin olmayan bazı şikayetler, dişeti cebi ve fistül en sık
rastlanan klinik bulgular arasındadır. Radyografta klasik periapikal lezyonlara benzemeyen
radyolüsensiler izlenebilir, açısal kemik defektleri ve çok köklü dişlerde bifurkasyonda
radyolüsensi olabilir.

 

 

 

 

 

 

Kırık hattının radyografta görüntülenmesi zordur ve son yıllarda teşhis için konik ışın
demetli bilgisayarlı tomografiden yararlanılması önerilmektedir. Endodontik tedavi sırasında
kök kanallarının aşırı derecede genişletilmesi, kök kanalının doldurulması sırasında fazla
kuvvet uygulanması ve postların kama etkisi kırık oluşumunda önemli risk faktörleri olarak
kabul edilmektedir. Vertikal kök kırıkları daha nadir olarak endodontik tedavi görmemiş
dişlerde de ortaya çıkabilmektedir.

TEDAVİ SÜRECİ NASIL OLMALI?

Teşhis ve tedavi sürecinin uzaması çeşitli komplikasyonlara neden olmaktadır. Hekim,
hasta hikayesi, esas şikâyet, bulgu ve belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanıda vertikal kök kırığı
olasılığına yer verebilmeli ve hastayı bu konuda bilgilendirebilmelidir. Buna göre mümkünse
hastayı konik ışın demetli bilgisayarlı tomografi incelemesine yönlendirebilmeli, hatalı
teşhisten yola çıkarak gereksiz tedavi girişimlerinde bulunmamalı ve en kısa sürede çekim
endikasyonu koyulmalı ya da çok köklü dişlerde hemiseksiyon veya kök amputasyonu
yapılmalıdır. Geliştirilmekte olan tedavi yöntemleri de takip edilmeli ve hastalar
bilgilendirilerek seçilmiş vakalarda uygulanması düşünülmelidir.

 

GDH İLE DAHA FAZLA OKUYUN:

1-PERİODONTAL TEDAVİLER

2-YİRMİLİK DİŞ ÇEKİMİ SONRASI PARESTEZİ

3-OSTEORADYONEKROZ

 

 

 

KAYNAKÇA:
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-vertikal-kok-kiriklari-85257.html
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1075307
Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments