GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

PROTEZ ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM YERLERİ

Protez Çeşitleri Ve Kullanım Alanları

0

PROTEZ ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM YERLERİ

HAZIRLAYAN: ESRA İSMAİLOĞLU

Kısmen dişsizlik durumlarında tedavi seçenekleri şunlardır:
1. Sabit Protez
2. Metal destekli bölümlü protezler
3. İmplant destekli Protezler

1) Sabit (Bölümlü) Protezler
Endikasyonları
– Destek dişlerin restorasyon gerektirmesi durumunda,
– Dişsizlik bölgesinde uygun yerleştirme için yer darlığı varsa komşu diş formları değiştirilerek yer
sağlama gerekliliğinde,
– Destek diş morfolojisi değişiklik gerektiriyorsa,
– Hareketli bölümlü protezlerin yapımında protezin giriş yolu için uygun açılanma göstermeyen
dişlerin varlığında kullanılırlar.
Kontrendikasyonları
– Psikolojik olarak sabit protetik uygulamaların detaylı preparasyonlarına, hassas ölçü
işlemlerine tahammül edemeyen özellikle çok genç ve çok yaşlı hastalar
– Spastikler veya serebral trombosis gibi medikal rahatsızlıkları olan hastalar
– Çok genç hastalarda (kısa klinik kron boyu, geniş pulpa odaları, yüksek çürük oranları ve
travmaya karşı açık olmaları ve kemik gelişimini etkilenebileceğinden)
– Dişsiz bölgede aşırı doku kaybı varsa ve sabit protez uygulamasından sonra estetik ve
fonasyonel olarak problem çıkaracaksa (hareketli bölümlü protezler veya sabit hareketli
bölümlü protezler (Andrew köprü sistemi) uygulanmalıdır.)
DİKKAT!
– Yüksek çürük insidansı: Yüksek çürük insidansı olan ağızlarda sabit protezler ilave çürük
ortamları hazırladıklarından bu uygulamalardan önce endodontik ve konservatif tedavilerin
çok iyi yapılması, yapılan protezlerin çok dikkatli hazırlanması gerekir.
– Tamirin zor olduğu durumlarda tamiri daha rahat olan hareketli bölümlü protezler
kullanılmalıdır.
– Gingival hiperplazi, marjinal gingivitisler ve ileri periodontal hastalıklar, periodontal ve
gingival hassasiyet oluşturma olasılığı yüksek durumların varlığı (sabit protezler
uygulandığında daha ileri rahatsızlıklara dönüşeceklerinden bu tür rahatsızlıkların da çok iyi

tedavi edilmelerinden ve yeniden oluşmaları engellendikten sonra protetik uygulamalar
yapılmalıdır.)
– Aynı arktaki mümkün diş kayıpları: Aynı arkta bulunan ve sabit bölümlü protez yapısına dahil
edilmesi gerekli olan dişler ileride kaybedilecek durumda ise uzun ve pahalı işlemlerin tekrar
edilmemesi için sabit protez yapımı ertelenebilir.

2) Hareketli (Bölümlü) Protezler (HBP)
Eksik dişlerin yerine yerleştirilen ve bu dişlerin işlevini gören, metal-akrilikten yapılan, diş veya diş-
doku destekli, ağıza takılıp çıkarılabilen protezlerdir.
ENDİKASYONLARI
– Uzun dişsiz boşluk (sabit protez yapılamayacak kadar)
– Boşluğun distalinde destek diş olmaması
– Aşırı alveol kemik kaybı (estetik)
– Destek dişlerde zayıf kemik desteği
– Dişlerin karşıt arktan desteklenmesi
– Çekilmiş dişlerin hemen yerine konması gereksinimi
– Maliyet ve hasta talebi
HBP ALTERNATİFLERİ
– Hiçbir tedavi yapmamak: Kısaltılmış ark konsepti.
– Sabit protezler: Diş boşluğunun her iki yanında yeterli sayıda destek diş varsa.
– İmplant destekli protezler: Pahal ı ancak kullanımı kolay.
– Tam protezler: Prognozu kötü dişlerin çekimi sonrası.

ÇEŞİTLERİ
A. Döküm İskelet Bölümlü Protezler
B. Akrilik Bölümlü (Geçici) Protezler
DÖKÜM İSKELET BÖLÜMLÜ PROTEZLER
– Bölümlü protez denince akla ilk gelen protez çeşididir.
– Kısmen dişsiz ağızlarda eksik dişlerin hasta tarafından takılıp çıkarılabilen hareketli bir
protezle tedavisidir.
– Dişlerden/implantlardan veya hem diş hem ağız içi dokulardan destek alabilirler.

AKRİLİK BÖLÜMLÜ (GEÇİCİ) PROTEZLER
– Daimî protez yapılıncaya kadar hasta ağzına takılan kron, köprü veya hareketli protezlerdir.
Kaide materyali olarak akrilik kullanıldığından ‘akrilik kaideli bölümlü protez’ de denir.
– Bu protezler akrilik kaide plağı, büküm kroşeler ve yapay dişlerden oluşur
– Yapım amaçlarına göre 3’e ayrılır.
A. Ara (İnterim) Protezleri
Oklüzyonu düzelten, yer tutucu özelliği olan fonksiyon ve estetiği sağlayan protezlerdir.
– Hastanın ekonomik gücü yetersizse
– Hasta iskelet bölümlü protez yapımı için gerekli zamana veya güce sahip değilse (sağlıklı değilse)
– Hasta yakın zamanda çekim yaptırmışsa ve çekim yaraları iyileşmemişse (iyileştikten sonra tedavi)
– Hasta sabit protez yapımı için gençse uygulanır.
Uzun süre kullanımı dokulara zarar verebileceğinden önerilmez.

B. Geçiş (Transitional) Bölümlü Protezler
Dişlerin bir kısmından yararlanmanın düşünüldüğü ancak sonunda tam protez yapımının kaçınılmaz
olduğu vakalarda hastayı tam proteze alıştırmak için yapılan protezlerdir.
Uzun bir süre kullanılabilir ancak bu süre içinde diş ve kroşe ilavesiyle protezin beslenmesi gerekli
olabilir.
C. Tedavi (Treatment) Bölümlü Protezler
Eklem problemleri ve kapanış bozukluğu olan hastalarda öncelikle yapılması gereken protez çeşididir.
Kalıcı tedavi yapılmasına olanak sağlar.
– Yeni bir dikey boyut ve oklüzal ilişki oluşturmak için
– Yapılacak iskelet bölümlü proteze destek olması için dişleri ve destek dokuları daha sağlıklı hale
getirmek amacıyla
– Tüberleri sarkık vakalarda bölümlü protezin yerleştirilmesi için gerekli kretler arası mesafenin
sağlanması amacıyla yapılan cerrahi işlem sonrası tedavi amaçlı da uygulanabilir.

D.  İmplant Destekli Protezler
Kaybedilen diş/dişlerin yerini alan, sabit veya hareketli protezlere destek olmak amacıyla kemik içine
veya üstüne yerleştirilen implantların kullanılmasıyla hazırlanan protezlerdir.

E. Total Protezler:

Tam diş protezler çürük, travma, kemik erimesi gibi sebeplerle tüm dişlerin kaybedildiği durumlarda
alt ve üst çeneye dokudan destek alarak oturan hareketli protezlerdir.

F.  İmmediat Protezler:
Dişler çekildikten hemen sonra takılan geçici protezlerdir. Bölümlü veya tam protez şeklinde
hazırlanabilir.
Laboratuvar işlemleri hareketli bölümlü protezle aynı olmasına rağmen, model dişlerin çekilmiş hali
düşünülerek hazırlanır ve protez dişli prova yapılmadan muflaya alınıp bitirilir.

G.  Konuşma Protezleri:
Dudak damak yarığı gibi konuşma bozukluklarına neden olan durumların tedavisinde kullanılır.

H.  Çene-Yüz Protezleri (Maksillofasial Protezler)
Konjenital veya hastalık-kaza gibi sonradan oluşan çene yüz defektlerinin tedavisinde kullanılırlar.

 

 

GDH İLE DAHA FAZLA OKUYUN:

1-Dişçi mi Diş Hekimi mi

2-Beslenme Tipi,Dişsel Evrim ve Modern İnsan

3-Eski Ve  Yeni El Aletleri

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments