GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

PERİODENTAL CERRAHİDE KULLANILAN DİKİŞ TEKNİKLERİ VE MATERYELLERİ

0

 

PERİODENTAL CERRAHİDE KULLANILAN DİKİŞ TEKNİKLERİ VE MATERYELLERİ
                                                                                                                          HAZIRLAYAN: ASLI SENA YAVUZ/EDİTÖRLÜK
Dikiş Teknikleri

Periodontolojide kullanılan dikiş tekniklerini; kesikli ve devamlı olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür.

1.Kesikli Dikişler
  • Kesikli dairesel (loop, direk) dikiş: Periodontolojide en sık kullanılan dikiş tekniğidir. Yara kenarlarının uç uca getirilerek primer iyileşmesine olanak sağlar. Kesikli dairesel dikiş atılırken bukkal flap kenarının 2-3 mm içerisinden iğne ile dokudan geçirilir, daha sonra lingual flabin (iç) bağ doku tarafında yine kenardan 2- 3 mm uzakta olacak şekilde geçilir ve düğüm atılır.

 

  • Kesikli sekiz şekilli dikiş: Kesikli dairesel dikiş atılırken bukkal flap kenarının 2-3 mm içerisinden iğne ile dokudan geçirilir daha sonra lingual flabin (dış) epitelli yüzeyinden yine kenardan 2-3 mm uzakta olacak şekilde geçilir ve düğüm atılır.

  • Yatak dikişler: Yatak dikişler dikiş güvenliğinin artırılması ve flap konumunun çok daha hassas bir şekilde sabitlenmesi amacıyla kullanılır. Yatak dikişler vertikal ve horizontal olarak ikiye ayrılır. Vertikal yatak dikiş atılırken bukkal papilin tepe noktasının 8-10 mm apikalinden iğne ile dokuya girilir, eğer periostal stabilizasyon isteniyorsa iğne periostun altından ilerletilir. Papilin tepe noktasının 2-3 mm altından iğne dokudan çıkartılır. Daha sonra iğne embrajürden geçirilerek lingual ya da palatinal flaptede aynı işlem tekrarlanır ve daha sonra bukkal tarafta düğüm atılır.

Eksternal horizontal yatak dikiş atılırken papil tepesinin 7-8 mm apikalinden ve 2-2,5 mm yanından iğne dokudan geçirilir flebin içiresinden isteniyorsa periostun altından 4-5 mm horizontal yönde ilerletilerek dokudan çıkartılır. Embrajürden lingual/palatinal tarafa geçilerek aynı işlem tekrarlanır. İğne embrajürden geçirilerek bukkalde düğüm atılır. Bu dikiş İnterdental alan geniş olduğunda ya da implant operasyonu sonrasında dokunun primer kapatılmasında kullanılır.

İnternal horizontal yatak dikiş atılırken papil tepesinin 7-8 mm apikalinden ve 2-2,5 mm yanından iğne dokudan ve embrajürden lingual/palatinal tarafa geçilir. Daha sonra palatinal/lingual flabin içinden dışına doğru yine papilin tepe noktasının 8-10 mm apikalinden ve 2- 2,5 mm yanından iğne flebin içinden dışına doğru geçirilir. Flebin dışından 4-5 mm horizontal yönde ilerletilerek dokuya girilir ve embrajürden geçirilir. Bukkal flebin içinden dışına doğru iğnenin ilk giriş yerinin 4-5 mm yanından dokudan çıkarılır ve bukkalde düğüm atılır.

2.Devamlı dikişler

Bu dikişler periodontolojide genellikle flapler birkaç santimetreden uzunsa ve şayet flap apikale ya da koronele konumlandırılacaksa kullanılır. Aynı flap içerisindeki iki ve daha fazla interdental papilin dikilmesinde kullanılabilir.

DİKİŞ MATERYALLERİ: İĞNELER

Dikiş iğnelerinin minimal travma yaratarak kolayca dokudan geçmesi, eğilmeye karşı dirençli olması ve kırılmadan yeteri kadar esneyebilmesi istenir. Cerrahi iğneler genellikle ısıl işlem uygulanmış çelik alaşımdan yapılır ve bu yüzden paslanmaz özelliğe sahiptir. Çelik alaşım demir ve karbon karışımına az miktarda nikel veya krom eklenmesiyle elde edilir ve yüksek ısı uygulanıp dayanıklılık ve esneklik kazanması sağlanır. İğnelerin uç şekilleri yuvarlak, klasik kesici, ters kesici, kesik koni (Tapered cut), spatula ve künt uçlu gibi farklı şekillerde olabilir.

Dikiş ipliklerinin özellikleri:

  • Dikiş ipliğinin çapı
  • Dikiş ipliğin yapısı
  • Kapillarite
  • Sürtünme katsayısı
  • Dikiş ipliğin yapısı
  • Elastikiyet
  • Rezorpsiyon

 

Dikiş iğneleri iplikle birleşme şekline göre travmatik ve atravmatik olmak üzere ikiye ayrılır.

 Travmatik iğneler: İğnenin bağlantı kısmında ipin geçebileceği delik veya göz vardır. İğnenin bağlantı kısmı gövdesinden geniştir ve bu yüzden dokudan geçerken travmaya sebep olabilir. İğne ve iplik ayrı olarak gelir ve cerrah tarafından iğne ipliğe geçirilir.

Atravmatik iğneler: İplik ve iğne birbirine press-fit olarak ya da iğnede laser ile açılan deliğe ipliğin sıkıştırılması ile sabitlenmiştir.

 

KAYNAKÇA:

Becerik Sema, Nizam Nejat, 2017, Periodontal Cerrahide Kullanılan Dikiş Teknikleri Ve Materyalleri, EÜ Dişhek Fak Derg, 141-149, dio: 38_3: 140-150

 

 

 

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments