GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

ÖLÇÜ ALMA

Ölçü alırken kullanılan materyaller nelerdir?Ölçü alma teknikleri nelerdir?

0

ÖLÇÜ ALMA

Günümüz diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan elastomerik ölçü maddeleri,  kimyasal olarak üç grup altında toplanır. Bunlar:

  1. Polisülfit esaslı,
  2. Silikon esaslı,
  3. Polieter esaslı

 

Bu gruplar arasında yer alan silikonlar; kullanımlarının kolay olması, boyutsal deformasyonlarının az olması ve ekonomik olmaları gibi nedenlerle ülkemizde de tercih edilen bir materyaldir. Kimyasal yapı olarak condensation ve addition tipi olarak iki kimyasal yapıda bulunan silikonlarda, additon tipi daha üstün özelliklere sahip olmasına rağmen, condensation tipi silikonlar ülkemizde daha yaygın olarak kullanılmaktadır

 

Kaide ve katalizör olarak iki yapıdan ibaret olan bu materyallerde, gerekli olan özellikler ilave edilen dolgu maddeleri ile kazandırılmaktadır. Bu maddelere göre silikon esaslı elastomerik  maddeler; akıcı, regüler, koyu ve macun kıvamında olabilirler. Silikon esaslılarda sertleşme reaksiyonu bir çapraz bağlanma (cross-linkage) reaksiyonu olduğu için, reaksiyon sonucunda oluşan etil alkolün buharlaşması nedeniyle boyutsal değişim gösterirler. Bu büzülme ilk 24 saatte maksimum seviyededir. Bu nedenle ölçü alımından hemen sonra alçı dökülerek model elde edilmelidir.

 

Genellikle direkt metod uygulanan işlemlerde kullanılan silikon esaslı  maddelerin kullanımı ile ilgili olarak literatürde çok sayıda teknik mevcuttur. Bunlar genellikle iki grup altında toplanırlar:

 KULLANIM TEKNİKLERİ

1- Wash tekniği,

2.-Çift karıştırma tekniği.

 1-Wash tekniği

Daha az akıcı kıvamdaki elastomerik ölçü maddesi ile alınan primer ölçü, içinde oluşturulan boşluğa daha akıcı kıvamdaki ölçü maddesi uygulanarak, ölçü alma esasına dayanır. Bu teknikte, fabrikasyon ve özel kaşıklar yapımcı firmanın direktiflerine göre kullanılabilmektedir.

 

2-Çift karıştırma tekniği

Çift karıştırma tekniğinde ,preparasyonu yapılan diş üzerine, akıcı kıvamdaki ölçü maddesi bir  enjektör yardımı ile uygulanır. Daha sonra daha koyu kıvamdaki ölçü maddesi kaşığa uyumlanarak ağıza tatbik edilir. Bu metot özel materyal gerektirmesi nedeniyle daha az olarak kullanılmaktadır (6, 7, 8). Silikon esaslı elastomarik bir ölçü maddesi grubunun kullanıldığı araştırmamızda, bazı tekniklerde elde edilen die’ların boyutları orijinal modelle mukayese edilerek kıyaslanmışlar.

SONUÇ

Araştırmada kondensasyon tipi silikon esaslı elastomerik ölçü maddeleri kullanılarak, üç değişik tip metod kıyaslanmıştır. Bu metodlar arasında fabrikasyon kaşıkla macun kıvamlı ve akıcı kıvamlı silikon esaslı elastomerin birlikte kullanıldığı teknik ile özel kaşıkla akıcı kıvamda silikon esaslı elastomerin kullanıldığı teknik, güvenilir olarak bulunmuştur. Araştırmada incelenen diğer teknik olan fabrikasyon kaşık ile stenç ve akıcı kıvamda silikon esaslı elastomerin kullanıldığı metot, yüksek standart sapma değerleri nedeniyle güvenilir olarak bulunmamıştır.

KAYNAKÇA
  • Craig R.G., Obrain W.J., Powerr. J.M. : Dental Materials, III. Ed. The Mosby Co., St. Louis, London, 1983.
  • 2. Eames W.B., Sieweke J.C., Wallace S.W., Rogers L.B. : Elastomeric impression Materials : Effect of Bulk on Accuracy, J. Prosthet. Dent., 41 (3) : 304, 1979.
  • http://• https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/75093

 

GDH İLE DAHA FAZLA OKUYUN

RUBBER DAM

COVİD-19 DİŞ TEDAVİSİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Dişlerde Rezorpsiyon

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments