GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

Maloklüzyon

Maloklüzyon Hakkında Genel Bilgiler

0

Maloklüzyon

Maloklüzyon , literatürde “kötü kapanış”, halk arasında “ayrık veya çapraşık dişler” olarak tanımlanır.maloklüzyon

Alt ve üst dişler en fazla temas konumundayken, alt birinci büyük azının üst birinci büyük azıya göre önde veya arkada olmasına bağlı olarak görülen durumlardır.
Normalde yarım küçük azı çapı kadar önde olması gereken alt birinci büyük azı; daha önde, daha arkada duruyor ya da alt ve üst büyük azı ilişkisi normal ama ön dişlerde konum bozukluğu varsa bu durumların tümü kapanış bozukluğu olarak adlandırılır.

Genel olarak maloklüzyon sağlığı etkilemez, bir hastalık değildir. Maloklüzyon sadece dişlerin normal pozisyonlarında olmamasıdır. Ancak bu durum; bireyin yüz şeklini, dişlerin görünümlerini etkileyerek kişide utangaçlık, kendine güvende eksiklik ve hatta depresyona sebep olabilir. İleri derecedeki maloklüzyonlar yeme, konuşma gibi fonksiyonları etkileyebilir ve dişlerin temizlenmesini zorlaştırabilir.

MALOKLÜZYONLARIN NEDENLERİ (ETİOLOJİSİ)

GENEL FAKTÖRLER:

 1.  Heredite, kalıtım
 2.  Doğumsal Defektler
 3.  Çevresel Faktörler
 4.  Metabolik Hastalıklar
 5.  Yetersiz Beslenme
 6.  Alışkanlıklar (Yanlış emzirme, parmak emme, dudak ısırma veya dudak emme ,dil itme, tırnak ısırma, normal olmayan yutkunma, ağız solunumu, konuşma defektleri , tonsil veya adenoidlerin hipertrofisi, bruksizm, postür pozisyon duruş alışkanlıkları , travma ve kazalar)

LOKAL FAKTÖRLER

 1.  Sayı Anomalileri (süpernümere veya eksik dişler)
 2. Dişin Boyut Anomalileri
 3. Dişin Şekil Anomalileri
 4.  Anormal labial frenilum veya ataçman
 5.  Mukoza bariyerleri
 6.  Dişlerin erken kaybı
 7.  Süt dişi retansiyonu (uzun süre ağızda kalması)
 8.  Daimi diş erupsiyonunda gecikme.
 9.  Anormal erupsiyon yolu
 10.  Ankiloz
 11.  Diş çürükleri
 12. Uygun olmayan restorasyonlar.

MALOKLÜZYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maloklüzyonun sınıflandırmasına bağlı olarak farklı belirtiler görünse de tipik semptomları şunları içerir:

 •  Dişlerin yanlış hizalanması
 •  Yüzün görünümünde değişiklik
 •  İç yanakların veya dilin sık ısırılması
 •  Çiğneme veya ısırma sırasında rahatsızlık
 •  Konuşma problemleri
 •  Burun yerine ağızdan nefes almakmaloklüzyon

MALOKLÜZYON ÇEŞİTLERİ VE TEŞHİSİ NELERDİR?

Dişlerin maloklüzyonu tipik olarak rutin diş muayeneleri ile teşhis edilecek kadar barizdir. Diş hekimleri dişleri inceleyerek ve röntgen çekerek maloklüzyon tespit edebilir. Eğer maloklüzyon tespit edilirse, türüne ve şiddetine göre sınıflandırılır.

Üç ana maloklüzyon sınıfı vardır:

1. SINIF (Nötroklüzyon):

Bu tipte normal kapanış vardır. Peki o zaman bu durumda anomali nerededir?

Pek çok olasılık olabilir:

A) Alt ve üst diş kavislerinde yer eksikliği ve buna bağlı olarak lingopozisyonlar, vestibulopozisyonlar, rotasyonlar, infrapozisyonlar olabilir.
B) Alt ve üst diş kavislerinde yer fazlalığı ve buna bagh olarak diastemalar görülebilir.

C) Üst diş kavsinde diastemalar ve alt diş kavsinde ise yer çapraşıklık olabilir

D) Dik (vertikal) yönde açık kapanış olabilir

E) Sağ-sol (transversal) yönde yan çapraz kapanış olabilir.

Özetle; üst dişler alt dişlerle çakıştığında Sınıf 1 maloklüzyon teşhisi konur. Bu maloklüzyon tipinde, ısırık normaldir ve çakışma hafiftir. Sınıf 1 , maloklüzyonların en yaygın tipidir.

maloküzyonmaloklüzyon

2. SINIF (Distoklüzyon):

Molar kapanışı distal pozisyondadır. Maksiller ve mandibular bazal kaideler birbirlerine ve kafa kaidesine göre normal ilişkide değildirler.

maloklüzyon

İki alt grubu vardır.

A) Sınıf II, bölüm 1 : Sorun çoğu kez alt çenenin gelişiminin geri kalmasıdır. Bazen üst çene aşırı gelişebilir veya ikisinin kombinasyonu olabilir.

maloklüzyon
B) Sınıf II, bölüm 2 : Sorun mandibulanın fonksiyonel olarak
geride konumlanmasıdır. Mandibula gelişim geriliği göstermez ama maksilla tarafından öyle konumlandırılır.

maloklüzyon

3. SINIF (Mezioklüzyon, Prognati Inferior):

maloklüzyon

Bu maloklüzyonda , ya mandibula aşırı gelişmiş ya da maksilla az gelişmiş veya her ikisinin kombinasyonu söz konusudur. Normalde yarım küçük azı çapı kadar önde olması gereken alt birinci büyük azı dişin daha önde olduğu durumdur. Ön dişlerde çapraz kapanış veya baş başa kapanış vardır. Alt çene, üst çene ve yüzün diğer bölümlerine göre öndedir. Üst dudak ince ve gergindir.

maloklüzyon

MALOKLUZYONLARIN TEDAVİSİ NASILDIR?

Maloklüzyonların tedavisi ortodontik ya da cerrahi tedavilerle bazen ikisin kombinasyonuyla bazen de aktif hiçbir tedavi uygulamadan erken çekimler ya da kötü alışkanlıkların önlenmesi gibi girişimlerle kendiliğinden düzelebilmektedir. Bu amaçla vakaya göre diş telleri, apareyler, headgear yüz maskesi gibi birçok ortodontik aygıt ortodontist tarafından kullanılacaktır.

maloklüzyonmaloklüzyon

 

Kaynakça

– Ortodontics ,Prem Kumar (2nd Edition)

– Ortodontik Tedaviyle Oluşan Değişiklikler ve Tedaviden Sonra Göriilen Nüksün (Residiv) Ortodontik Modeller Üzerinde Araştırılması. / Ankara Üniv.Diş Hek.Fak. Dergisi – DENTODONTICS / Dental Student’s Blog

– Rosenberg J “Malocclusion of teeth”. Medline Plus. Retrieved 2012-02-06.

AYDAN HASILCIO / GDH EDİTÖRLÜK

 

GDH İLE DAHA FAZLA OKUYUN

Diş Hekimliği ve Anksiyete 

Oral Alerji Sendromu

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments