GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

Çocuk Diş Hekimliğinde Korku Nedenleri

Çocuklar Neden Diş Hekimlerinden Korkar?

0

 

ÇOCUK DİŞ HEKiMLiĞiNDE DİŞ HEKiMi KAYGI VE KORKUSUNUN NEDENLERİ

Ağız ve diş sağlığı, birey ve toplum sağlığında önemli bir yeresahiptir. İnsan vücudunun gelişmesi ve sağlıklı bir yaşamsürdürmesi için, ağız içindeki dişlerin normal ve sağlıklıolması gerekmektedir. Tedavi planlamasının uygulanması vegerçekleştirilmesinde toplumların diş hekimlerine vetedavilerine karşı duydukları korku ve kaygının önemibüyüktür. Diş tedavileri sırasında yapılan işlemlerin, çocuklartarafından korkulu bir işlem olarak algılanması, diş hekimliğikliniğinde gerçekleştirilmesi planlanan tedavileri zorlaştırır. Çocukluk döneminde görülen kaygı problemi, erişkin dönemde de devam ederek kişilerin, diş tedavilerinden kaçınma ve bunun sonucu olarak da ağız diş sağlığının olumsuz etkilenmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple, diş hekimi korku ve kaygısının diş hekimleri tarafından erken dönemde belirlenerek, tedavi sırasında özel yaklaşım gerektiren çocukların saptanması, diş tedavisinin başarı şansını artırmaktadır1,2

 

Diş Hekimi Kaygı ve Korkusunun Etiyolojisi

Diş hekimi kaygı ve korkusu, çocuk popülasyonunda oldukça yaygındır. Çocuklarda diş hekimi kaygı ve korkusunun gelişiminde, direkt ve indirekt faktörler rol oynamaktadır. Çocuğun daha önce edindiği olumsuz diş tedavi deneyimleri gibi direkt faktörler kaygı gelişiminde başlıca rolü oynamasına karşın, aile fertleri ve yakın çevresindeki kişilerden duyduğuindirekt deneyimler de önemlidir1,2. Çocuklarda diş hekimi kaygı ve korkusu problemlerinin etiyolojik faktörleri; “bireysel faktörler, çevresel faktörler ve dişsel faktörler” şeklinde 3 ana bölümde incelenmektedir18.

• Bireysel Faktörler

Diş hekimi kaygısı ve davranış idaresi problemlerininoluşumunda önemli faktörlerden biri “çocuğun yaşı” dır. Çünkü psikolojik gelişimleri henüz diş tedavisinedayanabilecek yeterlilikte değildir18. Çocuklardaki eksikiletişim becerileri, kontrolünü kaybetme, ağrı duyusu veyabancı insanlar ile bir arada olmak, küçük çocuklarda korkureaksiyonlarının meydana gelmesinde önemlidir6,18

• Çevresel Faktörler

Aileye ait diş hekimi kaygı ve korkusunun, ailenin negatif tutumunun çocukta odontofobi gelişmesinde en önemli etken olduğunu çocukların klinik davranışlarını etkilediği oldukça iyi bilinmektedir18. Diş hekimi ziyaretine ilk defa gelen 3-12 yaş grubu çocuklarla yapılan  araştırmada, ailenin eğitim düzeyi ve sosyoekonomik durumunun, çocuklarda kaygı düzeyini etkilediği belirtilmektedir29.

• Dişsel Faktörler

Diş hekimi kaygı ve korkunun oluşmasında yaygın olarak bilinen, önemli faktörlerden biri de “ağrılı diş tedavileri” dir. Sıklıklakaygının başlıca nedeninin negative diş tedavi deneyimleri olduğu belirtilir.

 

Diş Hekimi İmajının Çocuklarda Diş Hekimi Kaygı veKorkusu Üzerine Etkisi

Diş hekiminin dış görünümünün de kaygının üzerine etkisi olduğu bilinmektedir. Psikologlar, fiziksel görünüşün, ilk izlenim ve ikili ilişkiler üzerine etkisinin önemli olduğunu sıklıkla belirtmektedirler. Çocuklar, diş hekimi sözlü iletişime geçmeden önce dış görünümüne dayanarak bir izlenim geliştirmekte ve sıklıkla onların sözlerini, hareketlerini ve mimiklerini kayıt ve analiz etmektedirler. Çocuk, diş hekimi ve çevreden memnun olduğu zaman, endişe kaynaklı uyaranlarla baş etmesi o kadar kolaylaşmakta ve böylece çocuğun etkili ve yeterli tedavisi sağlanmaktadır. Bunda da diş hekiminin kendisini sunma şekli çok önemli rol oynamaktadır3.

 

KAYNAKÇA

1. Kırbaş ZO, Özkan H. Ağız diş sağlığı merkezine başvuran 9-12 yaş grubu çocukların durumluk kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Behçet Uz Çocuk Hast Derg 2014; 4: 128-134.
2. Bayrak S, Şen ET, Eğilmez T, Tüloğlu N. Ebeveyn dental kaygısı ve sosyodemografik faktörlerin çocukların dental kaygısı üzerine etkileri. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2010; 20: 181-188.
3. Panda A, Garg I, Bhobe AP. Children’s perspective on the dentist’s attire. Int J Paediatr Dent 2014; 24: 98-103.
4.
5. McTigue DJ. Behavior management of children. Dent Clin North Am 1984; 28: 81-93.
6. –
7. Koch G, Poulsen S. Pedodontics: A clinical approach. 1st ed. Copenhagen: Munksgaard, 1991; 65-70.
8.

 

18. Yetiş C, Küçükemen Ç. Çocuk hastalarda dental kaygı ve davranış idaresi problemlerinin görülme sıklığı ve etiyolojik faktörleri. Balıkesir Sağlık Bil Derg 2013;  2: 62-68.

 

29. Peretz B, Efrat Jl. Dental anxiety among young adolescent patients in Israel. Int J Paediatr Dent 2000; 10: 126-132.

 

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments