GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

ANORMAL KÖK MORFOLOJİSİ

Anormal kök morfolojileri nelerdir?

0

ANORMAL KÖK MORFOLOJİSİ

Anormal kök morfolojileri nelerdir? Nasıl oluşurlar? Ne gibi problemlere yol açarlar? Nasıl teşhis edilir?

 

GDH HABER/BERRAK İZEL TEKİN

Köklerdeki anomalileri görebilmemiz radyolojik görüntüleme sonucunda mümkün olmaktadır. Çekilmiş dişlerin zaman içinde incelenmesi ile çeşitli varyasyonlar görülmüş anormal kök morfolojisinin altı başlık altında toplanması sağlanmıştır.

Bu başlıkları sayacak olursak;

1.MİNE İNCİLERİ

2.DİLASERASYON

3.HİPERSEMENTOZ

4.KONKRESENS

5.TAURODONTİ

6.DENS İN DENTE

 

1.MİNE İNCİLERİ:

Mine incisi dendiği zaman dişin atipik yerinde meydana gelen mine dokusu anlaşılır. Sondla muayenede hissedebilirler. Üzerlerine sement çökmesi nedeniyle gözden kaçabilirler. Periodontal problemlere neden olabilir. Çok köklü dişlerin birfurkasyon bölgeleri (molarların bukkali) sıklıkla görülürler Radyolojide radyoopak görüntü verir. Bakteriyel plak için iyi bir retansiyon yeridir.

kökkök

 

 

 

 

 

 

 

 

2.DİLASERASYON:

Dilaserasyon, dişin sürmemesiyle sonuçlanan kuron ile kök arasında ciddi bir açı ile karekterize dental deformitedir. Dilaserasyonlar daimî dişlerin gömülü kalma nedenlerinden biridir. Genelde aksesuar(yan) kanala sahip dişlerde görülür. Farklı işlemler ile tedavisi mümkündür.

    kökkök

 

 

 

 

 

 

3.HİPERSEMENTOZ:

Sementin tüm kök yüzeyinde ya da lokal olarak belirgin biçimde kalınlaşmasıdır. Lokalize ya da tüm dişleri etkileyecek şekilde olabilir. Lokalize hipersementoz; gömük dişler, antagonisti olmayan dişler ortodontik kuvvet uygulanmış dişlerde görülebilir. Periapikal inflamasyon,metabolik sorunlar sebebiyle oluşabilir.

    kökkök

 

 

 

 

 

 

4.KONKRESENS:

Konkresens, dişlerin erüpsiyonu ve kök oluşumları tamamlandıktan sonra iki komşu dişin, kök seviyesinde birleşmesi sonucu görülür. Süt ve sürekli dişlerde görülür. Kök oluşumları sırasında meydana gelen travma sonucunda veya kök oluşumu tamamlandıktan sonra lokal enfeksiyon nedeniyle dişler arasındaki alveol septumun ortadan kalkması ve sement proliferasyonu ile köklerin birleşmesi sonucunda oluştuğu düşünülmektedir.

    kökkök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.TAURODONTİ:

Taurodontizm, dişlerde nadiren görülen gelişimsel bir anomalidir. Bu durum genişlemiş bir pulpa odası, pulpa tavanının apikale doğru yer değiştirmesi ve mine-sement birleşimindeki daralmanın olmaması gibi özelliklerle karakterizedir. Çoğunlukla molar dişlerde görülmekle birlikte daha seyrek oranda diğer diş gruplarında da görülebilmektedir. Süt dişlerinde görülmez.

  kökkök

 

 

 

 

 

 

 

6.DENS İN DENTE:

Dens invajinatus olarak da anılır; dişin gelişimi esnasında mine organının içe doğru katlanmasıyla meydana gelir. Diş gelişimi sırasında kron veya kökte oluşabilir, pulpayı ve kök kanalını içerebilir. En çok maksiller lateral kesici dişlerde görülür. Klinikte kron morfolojisi çoğunlukla normal görünen dens invajinatus genellikle radyografik olarak teşhis edilir.

kökkök

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA:

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/222227

http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11616/4880/makale.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1075248

http://dent2.ege.edu.tr/dosyalar/kaynak/223_periodontoloji/16.pdf

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=sosyal&Id=AV4_ago8DohDRoFDjOxu

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/27137

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/94412

https://i.pinimg.com/originals/c7/7a/2f/c77a2f67d342781ee03ff2e0238caf8a.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-f3NZFGqb9bM/WRIWj9BdmHI/AAAAAAAAACU/zD-Ywgi1CgIUbdg5ZeWXdbJjQ02VaGWuQCLcB/s1600/Teeth-with-taurodontism.jpg

https://dentagama.com/showimage.aspx?img=131216023135EnamelPearlToothRoot.jpg&w=300&h=300

https://www.foundationendodontics.com/files/2015/02/L-Huggins-preop.jpg

https://i.ytimg.com/vi/mCoJTk-MpVo/hqdefault.jpg

GDH İLE DAHA FAZLA OKUYUN:

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments