GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

Dijital İmplant Cerrahisi

0

Dijital İmplant Cerrahisi

   Diş implantlarının günümüzde yaygın olarak kullanılması, hastaların kabulünü ve klinik sonuçlarını iyileştirmek için klinik teknolojide ve materyallerde ilerlemeyi teşvik etmiştir. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) , üç boyutlu dental radyografi, hassas dental implant planlama yazılımı ve rehberli cerrahi ile klinik uygulama gibi son gelişmeler implant diş hekimliğinin başarısında rol oynamaktadır. Bunun için kullanılan teknolojik yöntemler arasında, bilgisayar destekli tasarım/ bilgisayar destekli üretim (CAD / CAM) ve CBCT verilerinin entegrasyonu yolu ve rehberli cerrahiyle kapsamlı implant diş hekimliği planlama tekniği gösterilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

Diş hekimlerinin, implantların cerrahi olarak yerleştirilmesini en uygun şekilde planlamak için restoratif hedefi ve cerrahi gereksinimleri anatomi ve kemik fizyolojisini göz önünde bulundurmaları gerekir. Bu süreç, cerrahi planı yapmadan önce son restorasyonun optimal işlevi, estetiği ve biyomekaniği için bir plan gerektirir. Diş implantının cerrahi olarak yerleştirilmesinden sonra tasarlanmış özel protezler gerektiren bir teknik, gerekli laboratuvar üretim süreci nedeniyle implantın tek seferde restore edilmesine izin vermez. Bu tür bir planlama için geleneksel teknik, teşhis kalıpları, ölçüleri ve klinik kayıtları kullanmakla başlar.
İlk önce vakanın durumuna, dişsiz boşluğun büyüklüğüne göre teşhis yapılır. Tedavi başlangıcında klinisyen, ağız içi tarayıcı ile hastanın diş arkını dijital olarak tarar ve tedavi planlaması için sanal bir model oluşturur. Çeşitli görüntüleme ve inceleme tekniklerinin kullanılmasıyla, implant yerleşim bölgelerinin radyogramlar ve çalışma modelleri üzerinde belirlenmesinin ardından bu noktaların tam ve kesin olarak ağız içine aktarılmasında iyi bir planlama ve ameliyat için uygun bir tarama protezi oluşturulur. Tarama protezi, yerleştirilecek implantların bitmiş protezdeki konumunu, bilgisayarda tasarlanmış çene modelinde planlamak için gerekli bir ön protezdir. Hastadan daha sonra radyografik rehberli bir CBCT veya CT taraması alınır. Elde edilen 3 boyutlu görüntüler daha sonra implant planlama yazılımına transfer edilir. 3 boyutlu bilgisayar modeline tarama protezini, kemiği dişleri ve diğer anatomik yapıları görebilmek, renk ayrımı ile seçebilmek mümkündür. Dijital implant
planlaması tamamlandıktan sonra yazılımdan alınan bilgiler belirlenen restoratif plan ile teknisyene iletilir. Laboratuvar teknisyeni aktarımı onayladıktan sonra dijital olarak sanal bir abutment ve restorasyonu tasarlamaya başlar. Bu şekilde radyografik rehberler, uygun implant yerleştirme ameliyatı sırasında tedaviye uygun bir cerrahi rehbere/kılavuza dönüştürülür.

Cerrahi kılavuzun belirlenen desteklere göre farklı tipleri vardır:

Diş destekli cerrahi kılavuz; var olan dişler üzerinde eşsiz ve stabil bir uyuma sahip, bireysel bir frez rehberidir. Tek diş eksikliğinde bile freze planlanan pozisyona tam uyacak şekilde rehberlik eder. Kemik destekli cerrahi kılavuz da diş destekli cerrahi kılavuza benzerdir. Ancak diş destekli olan kısmi dişsiz hastalarda endike olurken kemik destekli cerrahi kılavuz, total ve kısmi dişsiz çenelere sahip olan hastalarda kullanılır. Mukoza destekli cerrahi kılavuz ise, hastanın çenesinin yumuşak dokusu üzerinde eşsiz ve stabil bir uyuma sahip olan bireysel bir frez rehberidir. Total dişsiz hastalarda kullanılabilir. Cerrahi işlem sırasında cerrahi kılavuz, yumuşak doku üzerine stabil bir pozisyonda oturtulur ve tedavi planına göre freze rehberlik eder. Özel implantlar için cerrahi kılavuz, zygoma implantları gibi özel implantların yerleştirilmesinde kullanılan bireysel frez rehberidir. Özel implantlar için, hem kemik destekli hem de mukoza destekli cerrahi kılavuzlar üretilebilir. Daha sonra uygun implant boyutu alttaki kemik durumuna göre seçilir. Eğer yetersiz kemik varsa eksik olan bölgeyi greft materyalleriyle doldurmak gibi başka bir restoratif plan gerekebilir. İmplantı yerleştirme aşamasında, implantın kemiğe yerleştirilme şekli, uygun kemik miktarına göre önce tespit edilir. Duruma göre stent aracılığı ile frezleme işlemi yapılır. Ya da hastaya göre yapılan tarama protezlerinden yararlanılır. Duruma göre, mevcut bilgisayar programına göre de wax-up üzerinden implantın rotası oluşturulur. Daha sonra implant hasta arkına yerleştirilmesinin ardından, ameliyat sırasında veya entegrasyondan sonra scanbody , diş arkına implant yerleşimini yakalamak amacıyla intraoral ölçü taramasına izin vermek için kullanılır. Genellikle ağız içi gösterim, entegrasyondan sonra son doku konumu ve tarama için daha temiz bir alanı garanti etmek amacıyla gerçekleştirilir. Restorasyon aşamasında kronlar sanal olarak yapılabilir, frezlenebilir veya kron konvensiyonel olarak/ dijital olarak frezlenmiş modellerden ve abutmentten oluşturulabilir. Hazırlanmış implant kronu, diş hekimine verilir ve abutmentler son restorasyonla birlikte yerleştirilir.

Ek olarak, diğer alternatif ve günümüzde de hala gelişmekte olan robotik implant cerrahisi,
implantların otomatik olarak hekim desteği ile minimum hata payı ile çene kemiğine yerleştirmesine hizmet eder. Yani, CT verileriyle çalışmak için kullanılan önceden programlanmış yazılımlardan oluşmaktadır. İmplant delme işlemini gerçekleştirebilmekte ve implantlara çiğneme işlemini taklit etmek için basınç uygulayabilmektedir. Bu durum şu şekilde olmaktadır: öncelikle tomografiden alınan veriler programa aktarılır, sistem üzerinde kurulu yazılımlar sayesinde ağız bölgesinin bir haritası oluşturulur. Oluşturalan dijital harita sayesinde implantın gireceği bir rota, frez kontrolündeki targetler üzerinde işaretlenir. Böylelikle klinisyen, hastanın ağzına hiç bakmadan bilgisayar üzerinden inceleyerek ve targetleri takip ederek otomatik olarak implantı hasta ağzına yerleştirebilme imkanı bulur. Bu robotik cihazlar piyasada genellikle Navident ve Nobel adıyla çeşitleri kullanılmaktadır. Navident de tüm implant markaları ile uyumlu olmakla birlikte Nobel, sadece kendi implantlarına özgü bir hizmet sunar. Sonuç olarak robotik implant cerrahisi teknolojisi hem hasta açısından hem de hekim açısından büyük rahatlık sağlamaktadır.

                                                                      KAYNAKÇA

 1. 3D implantology software | Planmeca Romexis
 2. https://galileos-viewer.software.informer.com/1.9/
 3. Tim Joda,Daniel Buser, Digital implant dentistry—a workflow in five steps, case report _guided surgery,January 2013
 1. https://www.researchgate.net/profile/Tim-

 

 1. 24. Neal Patel, Integrating Three-Dimensional Digital Technologies for Comprehensive Implant Dentistry, The Journal of the American Dental Association,Volume 141, Supplement 2, June 2010, Pages 20S-24S
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002817714637375?casa_token=1XwnchGx6tkAAAAA:VxFqXeS91dfJ8UzOarR7_dHffhREMWUiHIBkLKx8qb3qn6jI0cKNRuK_4fhQKdjrEbOq0Lk
 3. 25. Scotty L. Bolding, Advanced Digital Implant Dentistry, A Peer-Reviewed Publication,Publication date: June 2012,Expiration date: May 2015 https://dentalacademyofce.com/courses/2264/pdf/1206cei_implant_web.pdf
 4. Tim Joda,Daniel Buser, Digital implant dentistry—a workflow in five steps, case report _guided surgery,January 2013 23. https://www.researchgate.net/profile/Tim-Joda/publication/259714873_Digital_implant_dentistry_-_a_workflow_in_five_steps/links/5605ad3c08ae8e08c08cc3c0/Digital-implant-dentistry-a-workflow-in-five-steps.pdf
 5. Panoramix3d Dental Görüntü Arşiv Bankası. (tarih yok). Panoramix3d Dental Görüntü Arşiv Bankası. Panoramix3d Dental Görüntü Arşiv Bankası Wen Sitesi: http://panoramix3d.com/content/dental-implantoloji adresinden alındı
 6.  Burcu Keleş Evlice,Haluk Öztunç, Dijital Radyografi ve Diş hekimliğinde İleri Görüntüleme Yöntemleri , Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 2013; 22(2):230-238 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/25331
 7.  Yüksel, A. (2015). DENTAL İMPLANT PLANLAMASINDA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ. İzmir: Ege Üniversitesi. https://silo.tips/download/dental-mplant-planlamasinda-kullanilan-grntleme-yntemler adresinden alındı
 8.  Saraçoğlu, P. D. (2021, Mart 16). Dent2 Ege. Dent2 Ege Web Sitesi:

 http://dent2.ege.edu.tr/dosyalar/kaynak/215_maddelerbilgisi/implant.pdf 

adresinden alındı

 1.  Wikipedia. (2021, Mart 16). Wikipedia Web Sitesi:

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_dentistry adresinden alındı

 

 1.  Richmond Dental. (2019, Aralık 27). Richmond Dental Web Sitesi: https://richmonddental.net/library/digital-dentistry-101/ adresinden alındı
 2.   Denta Klinik. (2021, Mart 16). Denta Klinik Web Sitesi: https://www.dentaklinik.com.tr/project/agiz-ici-dijital-kamera/ adresinden alındı
 3. Bahcevan, C. (2021, Mart 17). Dental Group Cengiz Bahcevan. Dental Group Cengiz Bahcevan Web Sitesi: https://www.dentalgroupcengizbahcevan.com/agiz-ici-kamerasi-nedir/ adresinden alındı
 4.  Ben Susic,M Travar,M Susic, The application of CAD / CAM technology in Dentistry, IOP Conference Series Materials Science and Engineering 200(1):012020,May 2017 https://www.researchgate.net/publication/317161101_The_application_of_CAD_CAM_technology_in_Dentistry
 5.  Colgate. (2021, Mart 17). Colgate Web Sitesi: https://www.colgate.com/en-us/oral- health/dental-visits/cad-cam-dentistry-what-is-it adresinden alındı

 

 1.   Even Sondds . (2021, Mart 17). Even Sondds Web Sitesi: https://www.evansondds.com/how-3d-printing-is-revolutionizing-dentistry/ adresinden alındı
 2.  Ayşegül DOĞAN, Bulem YÜZÜGÜLLÜ, RENK SEÇİMİNDE GÜNCEL TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. : 4,Yıl: 2011, Sayfa : 65-72 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/27346
 3.  Gulcan, M. (2021, Mart 17). Mehmet Gulcan. Mehmet Gulcan Web Sitesi: http://www.drmehmetgulcan.com/alet_ekipmanlar.html adresinden alındı
 4.  Funda BAYINDIR,Berkman ALBAYRAK, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:29, Sayı:1, Yıl: 2019, Sayfa: 143-149 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/679946
 5.  Met Co Dental. (2021, Mart 17). Met Co Dental Web Sitesi:

https://metcodental.com/blog/agiz-ve-dis-sagligi/dental-implantlarin-avantajlari-ve-dezavantajlari-nelerdir/ adresinden alındı

 1.  Gülfem Ergün, Ayşe Seda Ataol, Bahar Tekli, Diş Hekimliğinde Robotik Uygulamalar: Bir Literatür Derlemesi, EÜ Dişhek Fak Derg 2018; 39_3: 125-133 https://jag.journalagent.com/eudfd/pdfs/EUDFD_39_3_125_133.pdf

NOT:

 

Katkılarından ötürü Sn. Prof.Dr.M. Kemal ÜNSAL’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

 

Araştırmayı Hazırlayan: Nisa YILDIZ

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments