GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİ
Türkiyenin Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Kurulmuş Web Sitesi

DEVİTALİZAN AJANLAR

Devitalizan Ajanlar

0

DEVİTALİZAN AJANLAR

HAZIRLAYAN: BERRAK İZEL TEKİN/GDH HABER

Ağrılı bir pulpayı cansız (devital) hale getirmek amacıyla kullanılan maddelerdir. Hızlı bir etki gösterirler. Pulpayı birkaç gün veya birkaç saat içinde devital hale getirirler. Bu maddeler, dişeti ve kemik üzerinde yüksek sitotoksik etkiye sahiptir.Bu nedenle modern endodontide kullanım alanları yoktur. 

Bu amaçla kullanılmış materyaller iki tanedir.Bu materyalleri inceleyelim.

1.ARSENİK  :

Diş hekimliğinde arseniğin suda çözünebilen ve arsenik asidi oluşturan trioksit formu kullanılmıştır. 

Arsenik aside dönüşüp pulpaya rezorpsiyon ve difüzyonla etki eder. Endotel ve damar duvarlarının yıkımına yol açar. Sinirlerde dejenerasyona ve  pulpa hücrelerinde nekroza(plazmoliz-karyoliz)neden olur. 

Neden Olabileceği Komplikasyonlar:

Koronal pulpa üzerine yerleştirildiğinde geçici dolgunun sızdırması veya düşmesi durumunda çevre dokulara temas ederek kemik ve yumuşak dokularda yıkıma sebep olur.Giriş kavitesindeki perforasyondan kemiğe geçebilir ve nekroza sebep olabilir. Yumuşak dokulara arseniğin sızması halinde ise,diş çekimine sebep olacak kadar fazla kemik kaybı/diş çekimi sonrası dry socket/Oroantral fistül oluşması/Osteomyelit/Sekonder infeksiyon gibi durumların yaşandığı birçok vaka raporunda bildirilmiştir.

  1. PARAFORMALDEHİT

Formaldehit metanolün yanma reaksiyonu sırasında açığa çıkar. Paraformaldehit, yapısında %99 formaldehit içeren polimerize yapıdadır. Doku özelliklerinde fazla değişiklik yapmadan dokuyu tespit eder. 2-3 hafta içinde etki gösterir. Kişiden kişiye değişir. Pulpa, dentin ile örtülü ise daha geç etki eder.Doku içinde pıhtılaşma ve sertleşme sağlar. Yumuşak ve sert dokulara sızarak sinirlerin destrüksiyonuna, parestezilere ve lokalize nekrozlara neden olurlar. Yumuşak ve sert dokuyu etkilediği zaman uzaklaştırılabilmesi için dokunun lokal olarak çıkartılması gerekir.

FORMOKREZOL: Formokrezol, %19 formaldehit, %35 krezol, gliserin ve su içerir.

Neden Olabileceği Komplikasyonlar:

Paraformaldehit ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kanallara uygulandıktan sonra hastada anafilaktik şok tablosu gelişebilir. Çok sitotoksiktir. Karsijeniktir. Kaviteden veya apikal foramenden sızarak yumuşak dokularda nekroza sebep olabilir .Nekroz da osteomyelite neden olabilir.

Kaynakça:

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/dis_hekimligi/30/pulpa%20devitalizasyon%20ajanlar%C4%B1.pptx

https://studylibtr.com/doc/609666/devitalizan-patlar

https://www.shahdentalclinic.com/images/endodontics/pulpcapping_denticare.jpg

https://s.eticaretbox.com/2899/pictures/thumb/200X-XLQNFIWZEQ11252020144645_PREVEST-DENPRO-PULP-X.jpg

Bunları da beğenebilirsin
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments